Rekultywacja to nic innego jak przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka i nie tylko.

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób zarówno ze środowisk akademickich jak i praktykujących ogrodników opracowaliśmy listę traw, które są wstanie rozpocząć proces przywracania gruntów post industrialnych do normalnego użytkowania poprzez zrównoważenie warunków glebowych i odbudowanie masy organicznej w podłożu. Dzięki swym pionierskim właściwościom trawy są pierwszym etapem umożliwiającym trwałe odzyskanie tych ziem dla dalszego ich zagospodarowywania pod obszary zabudowane lub tereny rekreacyjne czy też leśne. Przy czym dotyczy to nie tylko obiektów poprzemysłowych, ale również miejsc zdewastowanych przez naturalne klęski żywiołowe jak powodzie, erozja wodna czy wiatrowa, osunięcia ziemi, etc.

 

Możemy zaproponować zestaw odmianowy stosowny do istniejących warunków jak też program długofalowej współpracy w celu odnowy naturalnych wartości gruntów. Jest to obecnie najszybszy i najtańszy biologiczny sposób rekultywacji środowisk bez potrzeby głębokiej ingerencji w strukturę gleby bądź kosztownych nakładów na jej wymianę czy wzbogacenie. Umożliwia on już pierwszych latach zatrzymanie procesów destrukcji terenów a z czasem podniesienie ich wartości nie tylko ekologicznej.

 

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny bądź droga elektroniczną byśmy mogli ustalić potrzeby i opracować możliwości naszej współpracy.

Skorzystaj z opcji szybkiego kontaktu.
Podaj swój adres E-mail lub telefon a nasz konsultant odpowie na wszystkie pytania.